Netværk, er det ikke spild af tid?

10 Apr

Netværk er essentielt. Både for den enkelte kulturinstitution og for regionerne, hvor et samlet kulturelt løft styrker området overfor borgere og turister. Mange sidder med de samme udfordringer og har stor gavn af at udveksle viden og erfaring med hinanden. Men hvordan fungerer netværk uden at det bliver spild af tid? Rådgiver Gitte Mikkelsen fra Manto har evalueret kulturprojektet TEx og har skrevet en artikel med indspark til, hvordan faciliterede netværk skaber værdi.

Som et eksperimenterende udviklingscenter for børnekultur er et af Kulturprinsens hovedformål at skabe rammer for udvikling af nye formidlingsformer på tværs af kulturinstitutioner. Det netop afsluttede projekt TEx – Det Tværfaglige Eksperimentarium– er et eksempel herpå.

TEx var et innovativt samarbejde, hvor kulturinstitutioner såsom museer, teatre og biblioteker fra Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommune på tværs udviklede inddragende kulturformidling til børn og unge. TEx havde også som formål at etablere et netværk mellem kulturinstitutionerne på tværs af genrer og geografi, ved at skabe en ny ramme for samarbejde og fælles projekter.

Jeg  var projektleder på projektet og gennemførte en dynamisk kvalitativ evaluering af TEx.  Igennem projektet har jeg opsamlet deltagernes erfaringer med processen og der tegnede der sig et interessant mønster i deres oplevelser i forhold til netværk.

Anledning til at rive en dag ud af kalenderen og møde andre
For mange af deltagerne var muligheden for netværk og tværfagligt samarbejde motivationen for at deltage i TEx. Evalueringen viser, at motivation blev indfriet. Deltagerne oplevede, at TEx sørgede for nogle rammer, hvor de kunne møde andre kulturinstitutioner fra den østjyske region. Flere beskriver at de ikke har tid til at tage kontakt til hinanden på egen hånd i en travl hverdag, men et faciliteret tilbud er en anledning til at rive en dag ud af kalenderen og investere tid i det.

Deltagerne har opbygget gode relationer til hinanden igennem forløbet. De beskriver, at de vil bruge de nye netværk til samarbejde og sparring fremover. Samtidig beskriver flere, at de håber, at der kommer lignende tilbud, hvor netværket kan dyrkes. Og for mange er det en forudsætning at rammen forsat faciliteres. Ellers vil det ryge på gulvet af den simple årsag, at ingen har tid eller ressourcer til samle tropperne selv.

Vigtigt med tid til uformel snak
Der var samtidig flere centrale læringspunkter fra TEx i forhold til, hvad der er vigtigt at prioritere ved andre forløb fremadrettet.

Deltagerne oplever at rammen for forløbet gerne måtte have været mere struktureret fra start. Det var vigtigt for deltagerne at vise deres bagland, hvad tiden blev brugt til, da det for mange er svært at legalisere, at de afsætter tid til noget, hvis ikke de kan vise et konkret afkast. Processen kunne derfor med fordel have været mere klar fra start og der skulle have være et større fokus på at deltagerne fik ”noget med hjem”. Projektledelsen i TEx var bevidste om dilemmaet og deltagernes behov for klare rammer, samtidig krævede eksperimentet dog de åbne rammer.

Derudover savnede deltagerne tid til uformel snak og til reelt at netværke. Oplæg og inspirationsture var godt, men det bedste for netværket var anledning til at tale sammen. Her var det kun transporttiden i bussen, som deltagerne kunne komme i tanke om, hvor de havde mulighed for løs snak. Der var fra TEx projektledelsens side også tænkt tid til netværk under middagene og i korte pauser.

Det gode netværk – how to
Hvad kan vi så lære af det? At netværksforløb skal have en fast struktur, men at programmet samtidig ikke skal være pakket med planlagt indhold, så deltagerne har tid til at tale sammen? Det er ikke helt ved siden af.

Erfaringerne fra TEx understøtter de erfaringer, som vi i Manto også har fra lignende projekter i forhold til hvad der fungerer og ikke fungerer. Herunder fra andre udviklingsforløb for kulturinstitutioner som Kulturvækst Bornholm og Kulturvækst Sjælland.

Vi har på vores blog også udfordret formen på konferencer med det ekstreme forslag at lave konferencer helt uden indhold. Konferencer hvor man fjerner fagligt indhold tager konsekvensen af, at mange folk primært kommer for at netværke.

Det er lidt drastisk, men det skaber perspektiv. Perspektiv til hvilken form og hvilket indhold der fungerer bedst. Ikke mindst perspektiv til hvilke rammer der giver bedst mulighed for at tale med hinanden. Mulighederne er mange.

Vi har her samlet de vigtigste læringspunkter for, hvordan vi mener at man skaber de bedste rammer for netværksforløb ud fra TEx og øvrige erfaringer med netværksforløb.

1. Forløbet skal styres med sikker hånd
Det er vigtigt at netværket har en facilitator, der kan sætte rammen for netværksforløbet og drive processen så netværket kan udfolde sig. Facilitatoren skal tage styringen og sikre at forløbet kører efter hensigten.

Facilitatoren skal samtidig planlægger forløbet fra start til slut, så deltagerne kender varigheden og ved hvornår de forskellige aktiviteter falder. Når forløbet planlægges skal der tages højde for, hvad der passer bedst ind i deltagernes kalender. For mange kulturinstitutioner er sommeren en sæson med travlhed, hvor der i vinterhalvåret er mere tid at give af. Planlæg ud fra det. Sørg for ikke at gøre det kompliceret for deltagerne at være med, men planlæg så vidt som muligt rammerne ud fra deres præmisser.

2. Aktiv og inddragende deltagelse er vigtigt
Den største succes opnås ved, at facilitatoren sætter rammerne sammen med deltagerne. Sørg derfor for at inddrage deltagerne aktivt i forløbet. Deltagerne vil gerne bidrage og når man inddrager dem aktivt tager de ejerskab fra start.

Når rammerne planlægges skal deltagerne være med til at definere, hvilke indhold de ønsker. Har de behov for konkret input til økonomi eller er det inspiration til kreative processer, der er højest på ønskelisten?

Tænk deltagerne som stærke ressourcepersoner. Oplæg og inspirationsture skal struktureres, så deltagerne selv kommer på banen i form af dialogbaserede debatter. Hvis deltagerne kan komme på banen med egne erfaringer og konkrete spørgsmål, vil mængden af lyttetid reduceres og mængden af aktiv inddragelse øges. Så kommer deltagerne samtidig i dialog med hinanden.

Det giver en god dynamik at deltagerne skiftevis er medarrangører af de forskellige møder og workshops. Det kan være ved at ”lægge hus til” og ved selv at holde oplæg om aktuelle emner fra deres hverdag.

Hvis den ene kulturinstitution har oplevet udfordringer med brug af sociale medier eller søgning af midler, så har de andre sikkert også. Ellers kan de have gavn af at høre hvad de andre har gjort, så de er klædt på til situationen.

Aktiv deltagelse giver deltagere et bedre indblik i hinandens hverdag og problemstillinger, hvor de får en bedre forståelse for hinanden og får bedre forudsætninger for at opbygge relationer. Herfra kan netværk blomstre.

3. Sæt et godt hold
En vigtig nøgle til et succesfuldt netværksforløb er naturligvis også at deltagerlisten er fornuftig. Hvis ingen af deltagerne kan relatere sig til hinanden eller har noget til fælles, så kan det være op ad bakke.

Samtidig er det vigtigt at huske på, at vi også kan lære noget af dem, der er anderledes end os selv. Museer kan lære meget fra teatre og den anden vej rundt. Det drejer sig i sidste ende om at få tillid til hinanden og en gensidig kemi. Herfra kan deltagerne blive hinandens sparringspartnere i både direkte og på tværs af oplagte match.

4. Giv lektier
For mange deltagere er det alfa omega at de ”får noget med hjem”. Inspiration er godt, men værktøjer og arbejde med konkrete løsninger og aktuelle projekter er endnu bedre. Sørg derfor for at deltagerne arbejder med noget konkret i stedet for abstrakte og teoretiske problemstillinger.

Tilgangen i netværksforløbet skal være håndgribelig og med udgangspunkt i deltagerne selv. Ved at deltagerne arbejder med deres egne problemstillinger får de samtidig lettere indblik i hinanden og kan sparre aktivt. Sidst men ikke mindst kan de også tage løsningsmodeller med hjem til deres bagland og på den måde retfærdiggøre at de bruger tid på netværket.

Giv derfor gerne deltagerne lektier ved at stille en opgave, som de skal forberede forud for arrangementet. Jo mere der er forberedt, jo større er chancen for at få noget med hjem

5. Ting tager tid
Det er en vigtig tommelfingerregel, at det tager tid at opbygge godt netværk. Ved at deltagerne lærer hinanden at kende, opbygger de den tillid der skal til for at turde se hinanden som samarbejdspartnere fremfor konkurrenter. Og det er jo meget naturligt for hvem lukker nogen ind i førerhuset, som man ser som en konkurrent?

Efter netværksperioden kan nye former tages op til overvejelse. Nogle deltagerne vil se det som fornuftigt at forsætte forløbet med nye og flere emner. Andre vil måske foretrække at deltage i nye forløb med nye deltagere og udvide deres netværk yderligere. Resultatet af et godt netværksforløb vil under alle omstændigheder være varige relationer i en eller anden form, der rækker udover de faciliterede rammer.

6. Prioritering er vigtigt
Selv de bedste rammer og de mest engagerede deltagere kan ikke hamle op med de hårde odds det er, hvis forløbet ikke bakkes op. Det er derfor vigtigt, at kulturinstitutionerne prioriterer netværksforløbene som noget der er vigtigt for institutionens udvikling.

Sidst men ikke mindst er det centralt, at regionerne prioriterer at støtte netværksforløb for kulturinstitutioner i samme region. At kulturinstitutionerne løfter i flok betyder ikke blot et løft for dem selv, men også et løft for regionen turismemæssigt, for borgerne og for kultur- og forretningslivet.

Kærlig hilsen

Gitte Mikkelsen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 208, der følger denne blog

%d bloggers like this: